Granite Hills J.V. v Torrey Pines - MicheleFriszell