Alstars @ M.B. Mission Bay v U.C. - MicheleFriszell